ZycoTherm i Sasobit naprzeciw pogarszającym się warunkom atmosferycznym

Zbliża się okres późnej jesieni, początek zimy, a mimo to produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych i jej układanie, jak każdego roku, będą kontynuowane aż do 23 grudnia.

Utrzymanie wysokiej jakości jest zdecydowanie utrudnione i wymaga większego nakładu pracy, by taką uzyskać. Ryzyko nieuzyskania wymaganego indeksu zagęszczenia rośnie. Co jest powodem?

W okresie jesienno-zimowym mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana jest w 170-180°C, by uzyskane na budowie temperatury za rozściełaczem mieściły się w zakresie od 140 do 160°C. Temperatura powietrza poniżej 10°C oraz silniejszy wiatr powodują, że mieszanka szybciej traci temperaturę, lepkość lepiszcza asfaltowego wtedy rośnie, a więc zwiększa się ryzyko jej niedogęszczenia.

Optymalny zakres temperaturowy zagęszczania mieszanki to 130-160°C. Jednak pod wpływem złych warunków pogodowych temperatura mieszanki może spać poniżej 120°C i wtedy jej zagęszczenie jest utrudnione, bądź często niemożliwe.

Proszę sobie wyobrazić, że ten problem jest dziś łatwy do rozwiązania, a jego koszt w tonie mieszanki jest minimalny (nawet poniżej 3 PLN w tonie MMA). Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom możemy zaproponować dwa produkty. Wybór należy do Państwa!


Zyco
Therm – w mieszance asfaltowej daje gwarancję lepszej urabialności. Mieszanka z tym dodatkiem staje się urabialna w temperaturze poniżej 100°C.  Oznacza to spokój, ułatwia grupie bitumicznej pracę i daje dodatkowy zakres bezpieczeństwa.

Technologia ta jest znana i akceptowana na polskim rynku od 5 lat. W okresie od 2013-2017 roku wbudowano około 500 tys. ton MMA z dodatkiem.

ZycoTherm – za każdym razem udowadniając jego skuteczność.

SASOBIT – Wosk Fischera Tropscha produkowany przez firmę Sasol WAX w mieszance mineralno-asfaltowej już od 1 % w stosunku do masy asfaltu poprawia urabialność MMA. Wosk ten produkowany jest z gazu ziemnego. Jego zadaniem jest zmiana lepkości asfaltu. W temperaturowym zakresie od 120-180°C lepkość zostaje obniżona, co poprawia urabialność mieszanki asfaltowej. Przy większym zastosowaniu, tj. 2,5-3,0 % do masy asfaltu poprawiony zostaje również parametr koleinowania

https://www.youtube.com/watch?v=JzRmuJQfYPw

Zapewniamy, że mogą Państwo liczyć na pomoc naszego zespołu. Nasz przedstawiciel zadba o optymalne dla Państwa rozwiązanie oraz usprawni proces zastosowania materiału.

Zapraszamy do kontaktu!

To jest zawsze Państwa wybór.

Serdecznie zapraszamy do zakupów!