Nízkoteplotné asfalty

Zníženie technologických teplôt pri výrobe minerálno-asfaltových zmesí je v súčasnosti čoraz častejšou požiadavkou investorov. Asfalty s takou charakteristikou sa získavajú pridaním organických prímesí do asfaltu, ktoré chemickou reakciou spôsobujú zmeny technologických teplôt. Najčastejšie používané prostriedky: syntetický parafín a nízkomolekulárny ester. Oba dodatky sa roztavujú pri teplote 99°C. pridané do asfaltu v objeme 3–4% (m/m) po roztavení znižujú viskozitu asfaltu a tým aj technologické teploty od 18°C do 54°C.

Pokiaľ ide o obchodné záležitosti, kontaktujte nás na adrese: bitumen@onico.pl.