ONICO Bitumen súčasť skupiny ONICO S.A.

Spájame sa iba s najlepšími!

Týmto slovám veríme, preto je ONICO Bitumen súčasťou skupiny ONICO S.A. vedúceho dodávateľa tekutých palív na poľskom trhu. Postupujeme podľa overeného obchodného modelu a v súlade s mnohoročnými skúsenosťami pri obchodovaní s ropnými produktmi na domácom aj zahraničnom trhu.

Od roku 2009 ONICO S.A. realizuje cezhraničné dodávky tekutých palív a produktov O&G pomocou cestnej, železničnej a námornej dopravy. Vďaka kvalifikovanému tímu, poznaniu trhu a pevnej pozícii, dodávame produkty popredným energetickým podnikom v Európe sprostredkovaním dodávok medzi výrobcom a odberateľom, zabezpečujeme profesionálnu obsluhu skladov, logistiku a prepravu.