Počas realizácie objednávky sme Vám k dispozícii, priebežne monitorujeme proces nakladania, prepravy a dodávky k Vám, ktorá sa končí bezpečnou vykládkou asfaltu.

x
Wiesław Jeliński
798 199 299
wieslaw.jelinski@onico.pl
Joanna Charyna
798 12 13 14
joanna.charyna@onico.pl
x
Wiesław Jeliński
798 199 299
wieslaw.jelinski@onico.pl
Joanna Charyna
798 12 13 14
joanna.charyna@onico.pl
x
Wiesław Jeliński
798 199 299
wieslaw.jelinski@onico.pl
Joanna Charyna
798 12 13 14
joanna.charyna@onico.pl
x
Wiesław Jeliński
798 199 299
wieslaw.jelinski@onico.pl
Joanna Charyna
798 12 13 14
joanna.charyna@onico.pl
x
Wiesław Jeliński
798 199 299
wieslaw.jelinski@onico.pl
Joanna Charyna
798 12 13 14
joanna.charyna@onico.pl
x
Grzegorz Szypuła
608 435 332
grzegorz.szypula@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Grzegorz Szypuła
608 435 332
grzegorz.szypula@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Grzegorz Szypuła
608 435 332
grzegorz.szypula@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Grzegorz Szypuła
608 435 332
grzegorz.szypula@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Rafał Stanek
798 055 155
rafal.stanek@onico.pl
Joanna Charyna
798 12 13 14
joanna.charyna@onico.pl
x
Rafał Stanek
798 055 155
rafal.stanek@onico.pl
Joanna Charyna
798 12 13 14
joanna.charyna@onico.pl
x
Rafał Stanek
798 055 155
rafal.stanek@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Rafał Stanek
798 055 155
rafal.stanek@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Rafał Stanek
798 055 155
rafal.stanek@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Rafał Stanek
798 055 155
rafal.stanek@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl
x
Rafał Stanek
798 055 155
rafal.stanek@onico.pl
Dagmara Chmielińska
798 221 133
dagmara.chmielinska@onico.pl

Obráťte sa na náš zákaznícky servis,
prostredníctvom formulára nižšie:

Karty bezpečnostných údajov (MSDS), vyhlásenie o zhode, certifikát kvality

Kontaktná zákaznícky servis
(M: +48 798 12 13 14; T: +48 798 22 33 11; E: bitumen@onico.pl),
Na požiadanie Vám zašle všetky dokumenty spojené s asfaltovými produktmi.