ONICO Bitumen – náš cieľ je jednoduchý: stabilné dodávky vysokokvalitných asfaltových produktov dodávaných včas a za atraktívnu cenu tak, aby bolo možné dokončiť výstavbu ciest a rekonštrukčných projektov alebo iných infraštruktúrnych programov v súlade s harmonogramom.

ONICO Bitumen je spoločnosť, ktorú tvoria ľudia s vášňou pre cestné stavby. Ich zápal je pridanou hodnotou každej dodanej tony asfaltu. Práve ich poznatky, odbornosť a zaangažovanie tvoria základ flexibilného rozvoja a podporujú tvorbu stabilnej konkurenčnej prevahy.

Potreby trhu – vzhľadom na uskutočnené a plánované investície v cestom sektore poľského hospodárstva bude spoločnosť ONICO S.A. postupne rozvíjať svoje pôsobenie na trhu asfaltových produktov.

Prečo to robíme – pretože veríme, že v tvorení dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi je zodpovednosť a transparentnosť našim hlavným cieľom. Pretože to je inteligentný a slušný spôsob obchodovania.

Našou ďalšou výhodou je kreativita a to, že sa nebojíme prekračovať existujúce štandardy. Vyberte si nás ako partnera a dostanete silného a pozitívneho spojenca pri efektívnom smerovaní do cieľa.

Naše hodnoty

PREČO TO ROBÍME?

Pretože veríme v budovanie dlhodobých vzťahov s našimi zákazníkmi

ZODPOVEDNOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ

to sú naše hlavné ciele, pretože ide o inteligentný a čestný spôsob rozvíjania podnikania

ETIKA / BEZÚHONNOSŤ

uplatňujeme zásadu fair play a podnikateľskú činnosť vykonávame čestne a eticky

DÔVERA

je nevyhnutným prvkom vytvorenia dlhodobej spolupráce

AMBÍCIE

nebojíme sa náročných úloh

BOJOVÝ DUCH

nikdy sa nevzdávame a vždy bojujeme až do konca

TVORIVOSŤ

nemáme obavy vykročiť nad rámec prevládajúcich noriem

FLEXIBILITA

našu ponuku spolupráce prispôsobujeme neustále sa meniacim obchodným požiadavkám a potrebám našich zákazníkov

KVALITA

najvyššiu kvalitu nami ponúkaných výrobkov zaručujú svetoví a európski výrobcovia asfaltových produktov

VÁŠEŇ

naše asfaltové výrobky sú našou vášňou a motorom

NASTAVENIE

energia, optimizmus a nadšenie sú naše charakteristické vlastnosti

TÍM

zohraný tím je našou pridanou hodnotou

Warning: Error while sending QUERY packet. PID=22441 in /wp-includes/wp-db.php on line 1924

Warning: Error while sending QUERY packet. PID=22441 in /wp-includes/wp-db.php on line 1924