Lepiszcza specjalne

Syntetyczne lepiszcza bezbarwne nie są pochodną przeróbki ropy naftowej. Otrzymuje się je poprzez mieszanie syntetycznych składników imitujących składniki asfaltu ponaftowego. Uzyskiwane własności są zbliżone do cech asfaltów drogowych. Brak czarnego, charakterystycznego dla asfaltów zabarwienia, poprzez stosowanie barwników, pozwala na uzyskiwanie dowolnych barw wbudowywanych mieszanek. Asfalty te nie są ujęte poprzez normalizację PN-EN.

Karty charakterystyki produktów (MSDS), deklaracja zgodności produktu, certyfikaty jakości,

uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu T: +48 798 12 13 14 lub mailowo E: bitumen@onico.pl, który na Państwa zapytanie prześle wszelkie niezbędne dokumenty związane z produktami asfaltowymi.