Produkty Bitarel

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom Naszych Klientów oraz z myślą o dalszej długoletniej i owocnej współpracy, jak również mając na uwadze aktualne trendy na rynku budownictwa drogowego w Polsce, pragniemy Państwa poinformować, iż ONICO S.A. nawiązała współpracę z firmą BITAREL specjalizującą się w opracowywaniu i produkcji wysokiej jakości materiałów bitumicznych. Dystrybucją produktów firmy BITAREL zajmie się dział ONICO Bitumen w ramach grupy ONICO, który na rynku krajowym jest doświadczonym i solidnym dystrybutorem produktów asfaltowych.

 

PRODUKCJA

Materiały bitumiczne BITAREL są produkowane w zakładzie, znajdującym się w agromiasteczku Bogdanów wołożyńskiego rejonu, obwód Mińsk, Republika Białoruś, w 50 km od granicy z Republiką Litewską i 250 km od granicy z Rzeczpospolitą Polską.
Produkty BITAREL, powstają przy użyciu nowoczesnych maszyn produkcyjnych o zaawansowanej technologii do produkcji i konfekcjonowania między innymi zalew oraz taśm bitumicznych.
Dzięki własnemu laboratorium, produkty przechodzą wszystkie niezbędne badania kontroli jakości. Laboratorium posiada istotny wkład w projektowanie i rozwój produkowanych wyrobów bitumicznych nowej generacji, zmieniających istniejące podejścia i standardy w technologii produkcji, w kwestiach bezpieczeństwa człowieka i środowiska, a których zastosowanie pozwala zaoszczędzić czas i koszty naszych klientów.
Firma posiada System Zakładowej Kontroli Jakości oraz europejski certyfikat jakości i bezpieczeństwa CE, co stanowi kluczowy element współpracy oraz gwarantuje niezmiennie wysoką jakość.

 

NASZ WSPÓLNY CEL

Współpraca z firmą BITAREL, umożliwi ONICO Bitumen zwiększenie oferty doskonałej jakości produktów, spełniających oczekiwania klientów w oparciu o zaufanie.

 

PRODUKTY BITAREL

Produkty BITAREL, są przeznaczone i stosowane do naprawy nawierzchni dróg i lotnisk, przy układaniu dróg, do uszczelniania pęknięć i spoin; przy budowie i naprawie różnego rodzaju obiektów przemysłowych i cywilnych; stosowane są również do obróbki antykorozyjnej oraz ochrony powierzchni metalowych i nadwozi pojazdów; do izolacji powierzchni rurociągów stalowych; przy naprawie wszystkich rodzajów pokryć dachowych itp.

W swojej ofercie posiadamy:

• primery bitumiczne
• taśmy dylatacyjne do nawierzchni dróg i lotnisk
• zalewy uszczelniające na gorąco
• zalewy bitumiczne na zimno na bazie rozpuszczalnika i wody

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta

pod numerem telefonu T: +48 798 12 13 14; lub mailowo E: bitumen@onico.pl,

który na Państwa zapytanie prześle wszelkie niezbędne dokumenty związane z

produktami

Primer bitumiczny BITAREL

Primery bitumiczne są wykorzystywane do przygotowania powierzchni izolowanych. Służą do polepszenia zespolenia się materiałów dachowych i hydroizolacyjnych, w celu zwiększenia łączenia się ze sobą powierzchniowych warstw materiałów bitumicznych.

Opakowanie: W ofercie posiadamy opakowania o pojemności 10, 20 i 50 l.

Taśma bitumiczno/polimerowa Bitarel JET-E

Taśma bitumiczno-polimerowa BITAREL JET-E zapobiega uszkodzeniu nawierzchni asfaltowych w miejscach łączeń nowo układanego gorącego betonu asfaltowego z przylegającą nawierzchnią asfaltową, płytką krawężnikową, urządzeniami ściekowymi, studniami, metalowymi studzienkami, kratkami, torami tramwajowymi itp.

W ofercie posiadamy taśmy o wymiarach 40х5, 50х5, 40х10, 50х10. Możliwe jest wykonanie innych wymiarów na indywidualne zamówienie.

Zalewa asfaltowo – gumowa Bitarel МBR-75

Zalewa asfaltowo-gumowa BITAREL MBR-75 wykorzystywana jest do instalowania izolacji podziemnych rurociągów stalowych i innych obiektów. Służy do ochrony przed korozją wywołaną przez glebę, do uszczelniania spoin i pęknięć w pokryciach dachowych, do układania zrolowanych pokryć dachowych. Zapewnia paroizolację podczas instalowania systemów dachowych, wykorzystywana jest jako warstwa pod torowisko tramwajowe oraz do hydroizolacji konstrukcji budowlanych.

Zalewa uszczelniająca stosowana na gorąco Bitarel

Zalewa uszczelniająca przeznaczona jest do uszczelniania pęknięć, spoin oraz do hydroizolacji podczas prac remontowo-budowlanych na nawierzchniach drogowych, lotniskowych, mostach, wiaduktach oraz do hydroizolacji cokołów i fundamentów.

Średnie zużycie: 1,1-3,8 kg/m² (zużycie zalewy zależy od rodzaju wykonywanych prac).

Dostępne są opakowania o wadze 15 kg i 25 kg.

Masa uszczelniająca Bitarel BP-G25

Masa uszczelniająca BITAREL BP-G25 wykorzystywana jest do uszczelniania nawierzchni mostów, lotnisk i autostrad. Stosuje się ją jako izolator do uszczelniania szwów deformacyjnych i pęknięć nawierzchni drogowych i lotniskowych.

Zalewa asfaltowo-gumowa Bitarel МBR-65

Zalewę asfaltowo-gumową BITAREL MBR-65 stosuje się przy instalowaniu izolacji podziemnych rurociągów stalowych i innych obiektów. Służy to ochronie przed korozją glebową, do układania zrolowanych pokryć dachowych oraz uszczelnia spoiny i pęknięcia w pokryciach dachowych. Zapewnia paroizolację przy instalowaniu systemów dachowych. Wykorzystywana jest także jako podkład pod torfowisko tramwajowe oraz jako hydroizolacja konstrukcji budowlanych.

Zalewa izolacyjna bitumiczno-polimerowa MIBP-Z Bitarel

Zalewa izolacyjna bitumiczno-polimerowa MIBP-Z BITAREL wykorzystywana jest do izolacji powierzchni stalowych, ropociągów głównych i ropociągów należących do stacji pomp i przepompowywania przy bazach paliwowych — temperatura produktów nie powinna przekraczać 40 °C.

Zalewa izolacyjna bitumiczno-polimerowa Bitarel MIBP-L

Służy do izolacji powierzchni stalowych, ropociągów głównych i ropociągów będących w gestii stacji pomp i przepompowywania przy bazach paliwowych — temperatura produktu nie powinna przekraczać 40°C.

Zalewa asfaltowo-gumowa Bitarel МBR-90

Stosuje się do instalowania izolacji podziemnych rurociągów stalowych i innych obiektów, w celu ochrony przed korozją glebową, uszczelnia spoiny i pęknięcia w pokryciach dachowych oraz służy do układania zrolowanych pokryć dachowych. Zapewnia paroizolację przy instalowaniu systemów dachowych oraz do hydroizolacji konstrukcji budowlanych.

Masa uszczelniająca Bitarel BP-G35

Wykorzystywana do uszczelniania nawierzchni mostów, autostrad i lotnisk. Stosuje się ją do izolacji szwów deformacyjcych i pęknięć w nawierzchniach drogowych i lotniskowych.

Zalewa asfaltowo-gumowa Bitarel МBR-100

Wykorzystuje się ją do instalowania izolacji podziemnych rurociągów stalowych i innych obiektów. Tworzy ochronę przed korozją glebową. Stosuje się ją także do uszczelniania spoin i pęknięć w pokryciach dachowych, układania zrolowanych pokryć dachowych. Zapewnia paroizolację przy instalowaniu systemów dachowych. Służy też jako podkład pod torfowizko tramwajowe oraz do hydroizolacji konstrukcji budowlanych.