Po pierwsze bezpieczeństwo

Minimalizacja ryzyka, dzięki transportowi zgodnemu z zasadami BHP

Po pierwsze bezpieczeństwo to zasada, która przyświeca nam od początku dlatego chcemy się jej trzymać tak mocno, jak drogi trzymają się samochody, jeżdżące po naszym asfalcie! Chcemy, żeby każdy Klient był maksymalnie zadowolony z oferowanych przez Nas produktów.

Bezpieczeństwo jest dla Nas w 100% kluczowe, dlatego bezpieczny załadunek, transport i rozładunek produktów asfaltowych odbywa się zgodnie z zasadami BHP.  W ten sposób minimalizujemy ryzyko dbając o ochronę ludzi i środowiska naturalnego. Jak wynika z dotychczasowych raportów ponad 50% wypadków i zdarzeń mających związek z produktami asfaltowymi wydarzyła się podczas jego dostawy i rozładunku. Temperatura dostarczanego produktu sięga 190°C.

W związku z tym w szczególności zalecamy w czasie pracy z produktami asfaltowymi stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej (Personal Protective Equipment):

kasku z przesłoną twarzy i okularami zapewniającymi pełną ochronę twarzy

kasku z fartuchem szyjnym do ochrony karku

kombinezonu z dodatkowymi elementami odblaskowym

termoodpornych długich rękawic ochronnych

jednoczęściowego kombinezonu ochronnego z długimi rękawami i nogawkami spodni nasuniętymi na buty

obuwia ochronnego do łydki

UWAGA: nie wolno używać sandałów, chodaków ani obuwia sportowego.

Wszystkie powyższe zalecenia mają na celu zminimalizować ryzyko zranienia lub powstania oparzeń.

Oparzenia asfaltem:

Bezpieczeństwo pracy z asfaltem:

Instrukcje pisemne ADR: