ONICO Bitumen rozszerza swoją działalność

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom Naszych Klientów oraz z myślą o dalszej długoletniej i owocnej współpracy, jak i mając na uwadze aktualne trendy na światowych rynkach budownictwa drogowego pragniemy Państwa poinformować, iż postanowiliśmy wzmocnić sprzedaż naszych głównych produktów jakimi są:

asfalty przemysłowe             asfalty drogowe                    oraz                 asfalty modyfikowane PMB, HiMA

poprzez produkty specjalne stosowane przy produkcji i układaniu mieszanki asfaltowej na gorąco oraz służące do napraw i utrzymania stanu technicznego nawierzchni asfaltowych. W branży drogowej, w ostatnich latach obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na tego typu materiały. Nowa gama wyrobów specjalnych umożliwia nam pozyskanie nowego sektora klientów oraz poszerzenie współpracy z dotychczasowymi dla których nasza oferta będzie jeszcze bardziej komplementarna.

Produkty specjalne, które będziemy oferować naszym klientom to m.in.:

  • Środki adhezyjne do mieszanek mineralno-asfaltowych
  • Płynne dodatki poprawiające urabialność MMA
  • Włókna celulozowe w formie luźnej oraz w formie granulatu stosowane do mieszanek asfaltowych BBTM, SMA
  • Woski syntetyczne Fischera-Tropscha stosowane do obniżenia temperatur technologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych
  • Taśmy dylatacyjne przeznaczone do zabezpieczania wszelkiego rodzaju styków przed późniejszym powstawaniem szczelin i wnikaniem wody
  • Taśmy uszczelniające zabezpieczające góry asfaltowe styków między masą asfaltową oraz wszelkiego rodzaju spękań
  • Masy zalewowe na gorąco i zimno
  • Masy asfaltowe na zimno

Doradztwo technologiczne oraz rozwój oferty produktowej działu produktów specjalnych został powierzony panu mgr inż. Łukaszowi Dutce, który swoje doświadczenie zdobył w firmie ZYDEX Industries, produkującej innowacyjne produkty dla drogownictwa z zastosowaniem rozwiązań nanotechnologicznych, które aktualnie będą dostarczane poprzez dział ONICO Bitumen.

W wszelkich zapytaniach odnośnie aktualnej oferty handlowej uprzejmie prosimy o kontakt bezpośredni pod telefonami +48 780 057 822 ; 791 563  033 lub na adres e-mail: lukasz.dutka@onico.pl

Więcej z zakładce Produkty Specjalne >>> https://www.onico-bitumen.pl/produkty-specjalne/

Oferta produktów specjalnych ONICO Bitumen będzie na bieżąco dostosowywana do otoczenia rynkowego, potrzeb naszych klientów oraz będzie szyta na miarę.

Mamy nadzieję, że nasza oferta dodatków dla drogownictwa spotka się szerokim zainteresowaniem z Państwa strony.

Jednocześnie będziemy wsłuchiwać się w państwa sugestie i uwagi.

Serdecznie zapraszamy do zakupów!


Warning: Error while sending QUERY packet. PID=11819 in /wp-includes/wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): MySQL server has gone away in /wp-includes/wp-db.php on line 1924

Warning: mysqli_query(): Error reading result set's header in /wp-includes/wp-db.php on line 1924