Magazyn autostrady

Stale staramy się poznawać nowe trendy, szczególnie te dotyczące nowych technologii asfaltowych w budowie dróg. Nie ukrywamy, że magazyn „Autostrady” bardzo nam w tym pomaga. Dzięki stałej współpracy na naszej stronie możecie Państwo przeczytać wybrane, najciekawsze artykułu z najnowszego numeru.

Czasopismo tworzone jest przez największe autorytety z zakresu budownictwa drogowego w Polsce. Kadrę naukową reprezentują przedstawiciele najważniejszych uczelni technicznych w Polsce, co jednocześnie stanowi o naszej sile i wartości.