W celu złożenia zamówienia on-line na produkty asfaltowe prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Nazwa klienta

Data dostawy

Godzina dostawy

Email kontaktowy

Telefon kontaktowy

Produkt

Wiadomość

Odbiorca oświadcza, że zakupione wyroby o symbolu CN 2713 20 00 oraz 2715 00 00 zostaną przeznaczone do celów innych niż: opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Karty charakterystyki produktów (MSDS),
deklaracje zgodności produktu, certyfikaty jakości

uprzejmie prosimy o kontakt z panią – Magdą Grela
(M: +48 798 12 13 14; T: +48 68 412 94 24; E: magda.grela@onico.pl),
która na Państwa zapytanie prześle wszelkie dokumenty związane z produktami asfaltowymi.