Asfalty pro nízkou teplotu

Snížení technologických teplot při výrobě minerálních a asfaltových směsí je současně častým požadavkem investorů. Asfalty, které mají takové vlastnosti se získávají uvedením do asfaltů organických dodatků, které v důsledku chemického působení způsobují změny technologických teplot. nejčastěji používanými prostředky jsou: syntetický parafin a nízkomolekulový ester. Oba dodatky tají v teplotě 99°C. Přidané do asfaltu v množství 3-4% (m/m) po roztání způsobují snížení viskozity asfaltu, a tím také snížení technologických teplot od 18°C do 54°C.

Pokiaľ ide o obchodné záležitosti, kontaktujte nás na adrese: bitumen@onico.pl.