18 października 2018

ONICO Bitumen rozszerza swoją działalność

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom Naszych Klientów oraz z myślą o dalszej długoletniej i owocnej współpracy, jak i mając na uwadze aktualne trendy na światowych rynkach […]
17 sierpnia 2018

Emisja obligacji Spółki ONICO

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki ONICO przyjął program emisji obligacji oraz podjął uchwałę o emisji obligacji serii P. Szczegółowe informacje na: https://ir.onico.pl/raport/399354/emisja-obligacji-serii-p
15 sierpnia 2018

Znakomite pierwsze półrocze Grupy Kapitałowej ONICO

W drugim kwartale 2018 roku Grupa ONICO S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 789 mln zł, co jest najlepszym wynikiem drugiego kwartału w historii […]
2 lipca 2018

Przedstawiciele Zarządu ONICO na Kanapie Forbesa

Marek Stanio – Prezes Zarządu oraz Artur Krzyk – Wiceprezes ds. Handlowych udzielili wywiadu w programie Kanapa Forbesa. Redaktor naczelny „Forbesa” Paweł Zielewski pytał m.in. o […]