9 lipca 2019

Jak uzyskać kolorowy asfalt w wytwórni mas bitumicznych

Każdy z Was na co dzień ma styczność z czarną bądź szarą nawierzchnię drogową. Nic szczególnego, prawda? Jednak nie zawsze musi być tak monotonnie! Przy zastosowaniu […]
12 czerwca 2019

Innowacyjne pigmenty do kolorowych nawierzchni drogowych

ColorFalt jest granulowanym pigmentem stosowanym do produkcji kolorowych mieszanek. Zaprojektowanie tego rodzaju materiału było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku drogowego. Do tej pory stosowano pigmenty w formie […]
3 czerwca 2019

Grupa ONICO przekroczyła 3 mld zł przychodów w 2018 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ONICO w 2018 roku wyniosły 3,06 mld zł, o blisko 9 procent więcej niż rok wcześniej. To drugi najlepszy wynik w […]
24 maja 2019

Zmiany w Zarządzie ONICO S.A.

Zarząd ONICO S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Turczyna do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu […]