Optymalny okres obowiązywania umów typu „utrzymaj standard”

Optymalny okres obowiązywania umów typu „utrzymaj standard”