Asfalt wysokomodyfikowany 25/55-80

Rekomendowane zastosowanie:

  • jako warstwy podbudowy
  • do warstw wiążących
  • do nawierzchni długowiecznych
  • do mieszanek o wysokim module sztywności AC WMS
  • w miejscach występowania ruchu powolnego

Właściwości wg. PN-EN 14023:2011/Ap1:2014

Właściwość Jednostka Metoda badania wymagania
Penetracja w 25 °C 0,1 mm PN-EN 1426 25÷55
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 ≥80
Nawrót sprężysty w 25 °C % PN-EN 13398 ≥80
Nawrót sprężysty w 10 °C % PN-EN 13398 TBR
Temperatura łamliwości °C PN-EN 12593 ≤-15
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2 PN-EN 13589
PN-EN 13703
≥ 0,5  w 15 °C
Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 ≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 ≥60
Nawrót sprężysty w 25 °C po starzeniu % PN-EN 12607-1,
PN-EN 13398
≥50
Stabilność magazynowania:
Różnica temperatur mięknienia
 °C PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5
Stabilność magazynowania:
Różnica penetracji w 25˚C
0,1 mm PN-EN 13399,
PN-EN 1427
NR
Spadek  temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427
TBR

Karty charakterystyki produktów (MSDS), deklaracja zgodności produktu, certyfikaty jakości,

uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu T: +48 798 12 13 14 lub mailowo E: bitumen@onico.pl, który na Państwa zapytanie prześle wszelkie niezbędne dokumenty związane z produktami asfaltowymi.