Asfalt modyfikowany PmB 25/55-60
wg. PN-EN 14023:2011

Rekomendowane zastosowanie:

  • do warstw podbudowy
  • do warstw wiążących
  • do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS
  • do warstw ścieralnch z mieszanek SMA
Właściwość Jednostka. Metoda badania Wymaganie
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 25-55
Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 ≥60
Nawrót sprężysty w 25°C % PN-EN 13398 ≥60
Temperatura łamliwości wg Fraassa °C PN-EN 12593 ≤-10
Temperatura zapłonu °C PN-EN ISO 2592 ≥235
Siła rozciągania
(mała prędkość rozciągania)
J/cm2 PN-EN 13589
PN-EN 13703
≥2 w 10°C
Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 ≤0,5
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 1427 ≤8
Pozostała penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 ≥60
Nawrót sprężysty w 25°C po starzeniu % PN-EN 12607-1
PN-EN 13398
≥50
Stabilność magazynowania
Różnica temperatur mięknienia
°C PN-EN 13399,
PN-EN 1427
≤5
Stabilność magazynowania
Różnica w penetracji w 25°C
0,1 mm PN-EN 13399,
PN-EN 1427
brak wymagań
Spadek temperatury mięknienia po starzeniu °C PN-EN 12607-1,
PN-EN 1427
deklarowana

Karty charakterystyki produktów (MSDS), deklaracja zgodności produktu, certyfikaty jakości,

uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu T: +48 798 12 13 14 lub mailowo E: bitumen@onico.pl, który na Państwa zapytanie prześle wszelkie niezbędne dokumenty związane z produktami asfaltowymi.