ONICO Bitumen częścią grupy ONICO S.A.

Łączymy się tylko z najlepszymi!

Wierzymy w te słowa, dlatego ONICO Bitumen jest częścią grupy ONICO S.A. wiodącego dostawcy paliw płynnych na rynku polskim. Działamy w oparciu o sprawdzony model biznesowy oraz wieloletnie doświadczenie w handlu produktami ropopochodnymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

Od 2009 roku ONICO S.A. realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych oraz produktów O&G przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, znajomości rynku oraz ugruntowanej pozycji dostarczamy produkty do wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie, pośrednicząc w dostawach pomiędzy producentem a odbiorcą, zapewniając profesjonalną obsługę magazynową, logistyczną oraz transportową.

Dzięki zaangażowaniu zespołu, unikaniu działań spekulacyjnych oraz przyjętemu systemowi zarządzania ryzykiem gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw nawet najbardziej wymagającym partnerom biznesowym.

ONICO S.A. posiada w swojej grupie m.in. ONICO Energię, która specjalizuje się w hurtowym obrocie i  dostawach gazu ziemnego na rynku europejskim. Naszym dzieckiem jest także ONICO OIL – oficjalny dystrybutor produktów przemysłowych Castrol Industrial. Od niedawna dołączyła też do Nas jedna z wiodących firm doradztwa personalnego i ofert pracy – GRUPA MOST WANTED! Sp. z o.o. Szeroka oferta i łączenie różnych branży w jedną wspólną całość, to nasz cel przewodni. W ilości i synergii jest Nasza siła.

Zapraszamy do kontaktu:

Onico S.A.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

ONICO Bitumen – biuro handlowe
Ul. Reja 15/5, 65-076 Zielona Góra

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.