W celu złożenia zamówienia on-line na produkty asfaltowe prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Nazwa klienta

Data dostawy

Godzina dostawy

Email kontaktowy

Telefon kontaktowy

Produkt

Wiadomość

Odbiorca oświadcza, że zakupione wyroby o symbolu CN 2713 20 00 oraz 2715 00 00 zostaną przeznaczone do celów innych niż: opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Karty charakterystyki produktów (MSDS),
deklaracje zgodności produktu, certyfikaty jakości

uprzejmie prosimy o kontakt z panią – Magdą Grela
(M: +48 798 12 13 14; T: +48 68 412 94 24; E: magda.grela@onico.pl),
która na Państwa zapytanie prześle wszelkie dokumenty związane z produktami asfaltowymi.

Zapraszamy do kontaktu:

Onico S.A.
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

ONICO Bitumen – biuro handlowe
Ul. Reja 15/5, 65-076 Zielona Góra

NIP: 8842676222
REGON: 020842574

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371128. Kapitał zakładowy wynosi 144 600 zł, został w pełni opłacony.